บจ.หาดใหญ่ ดรายฟู้ด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.หาดใหญ่ ดรายฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565003221
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

12/94 หมู่ที่ 3, ต.คลองแห, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

Leave a Comment