บจ.มัลติ บ็อกซ์ เทค โซลูชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มัลติ บ็อกซ์ เทค โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565002941
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

18 ถนนสยามซิตี้เซ็นเตอร์ 1, ต.หาดใหญ่, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

Leave a Comment