บจ.เคเอส ฟาร์มาซี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เคเอส ฟาร์มาซี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565003271
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,800,000

🏢 ที่อยู่:

489/16 ถนนเพชรเกษม, ต.หาดใหญ่, อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.