บจ.สร้อยทอง ดิจิตอล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สร้อยทอง ดิจิตอล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0315565001134
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

103 หมู่ที่ 14, ต.ปราสาท, อ.บ้านด่าน, จ.บุรีรัมย์, 31000

Leave a Comment