หจ.อีสาน ฟีด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อีสาน ฟีด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001183
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

192 หมู่ที่ 5, ต.หนองแวง, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์, จ.บุรีรัมย์, 31120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.