บจ.แอนิมอล ซีเคร็ท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แอนิมอล ซีเคร็ท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0315565001037
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

102/15 ถนนนางรอง-ปะคำ, ต.นางรอง, อ.นางรอง, จ.บุรีรัมย์, 31110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.