หจ.เจริญกิจ365

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เจริญกิจ365 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0123565002149
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 800,000

🏢 ที่อยู่:

81/25 หมู่บ้าน เซนโทร-ราชพฤกษ์ สวนผัก 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม, ต.วัดชลอ, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment