บจ.ออลราวด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ออลราวด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016044
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/147 หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ หมู่ที่ 1, ต.อ้อมเกร็ด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.