บจ.อเดย์ดรีม ฟูโดมาเนียร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อเดย์ดรีม ฟูโดมาเนียร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565013860
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

69/84 หมู่ที่ 5, ต.มหาสวัสดิ์, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment