บจ.เอ็กซ์พลอ บียอนด์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็กซ์พลอ บียอนด์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014793
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

95/25 หมู่บ้าน ชวนชื่น พระราม7- สิรินธร หมู่ที่ 1ซอย บางกรวย ไทรน้อย 17 ถนนบางกรวย ไทรน้อย, ต.บางสีทอง, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment