หจ.นัสรี เอ๊กซเชน

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นัสรี เอ๊กซเชน ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0963565000408
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

446/3 หมู่ที่ 1, ต.เจ๊ะเห, อ.ตากใบ, จ.นราธิวาส, 96110

Leave a Comment