หจ.ตัสณีม อินฟีนิตี้ บิสซิเนสกรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ตัสณีม อินฟีนิตี้ บิสซิเนสกรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0953565000203
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

17/16 หมู่ที่ 2, ต.ธารน้ำทิพย์, อ.เบตง, จ.ยะลา, 95110

Leave a Comment