หจ.คริสตัล ฟาร์ม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.คริสตัล ฟาร์ม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0933565000432
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

284 หมู่ที่ 3, ต.คลองเฉลิม, อ.กงหรา, จ.พัทลุง, 93180

Leave a Comment