บจ.เอ็น สตาร์ลิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็น สตาร์ลิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0945565000604
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

23 หมู่ที่ 6, ต.โคกโพธิ์, อ.โคกโพธิ์, จ.ปัตตานี, 94120

Leave a Comment