บจ.คิงดอม การพาณิชย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คิงดอม การพาณิชย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0905565002925
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,000

🏢 ที่อยู่:

26/6 หมู่ที่ 5, ต.เขารูปช้าง, อ.เมืองสงขลา, จ.สงขลา, 90000

Leave a Comment