บจ.ทิวา เอ็กซ์เพรส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทิวา เอ็กซ์เพรส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0865565000672
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

67/12 หมู่ที่ 6, ต.ปากคลอง, อ.ปะทิว, จ.ชุมพร, 86160

Leave a Comment