บจ.วีพี ออริจิน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วีพี ออริจิน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0865565000737
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

26 หมู่ที่ 1, ต.วังไผ่, อ.เมืองชุมพร, จ.ชุมพร, 86190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.