บจ.มหาแอด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มหาแอด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0865565000729
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

41/2 หมู่ที่ 6, ต.ตากแดด, อ.เมืองชุมพร, จ.ชุมพร, 86190

Leave a Comment