บจ.มีดี ชุมพร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มีดี ชุมพร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0865565000656
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

70/11 หมู่ที่ 13, ต.วังไผ่, อ.เมืองชุมพร, จ.ชุมพร, 86190

Leave a Comment