บจ.สุทธิกรณ์การโยธา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สุทธิกรณ์การโยธา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0865565000648
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

8 หมู่ที่ 7, ต.สะพลี, อ.ปะทิว, จ.ชุมพร, 86230

Leave a Comment