บจ.เกษตรกรไทย 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เกษตรกรไทย 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0865565000630
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

93 หมู่ที่ 6, ต.ทุ่งตะไคร, อ.ทุ่งตะโก, จ.ชุมพร, 86220

Leave a Comment