บจ.ที เอ็ม ดี โฮม จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ที เอ็ม ดี โฮม จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005747
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

6/5 หมู่ที่ 2, ต.บ่อผุด, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84320

Leave a Comment