บจ.แปซิฟิก พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แปซิฟิก พาราไดซ์ รีสอร์ท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565005119
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

79/22 หมู่ที่ 6, ต.แม่น้ำ, อ.เกาะสมุย, จ.สุราษฎร์ธานี, 84330

Leave a Comment