บจ.เบสเมค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เบสเมค เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0845565004864
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

21/25 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย, ต.มะขามเตี้ย, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี, จ.สุราษฎร์ธานี, 84000

Leave a Comment