หจ.เซ็นเตอร์เซอร์เวย์เคลม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เซ็นเตอร์เซอร์เวย์เคลม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0843565001219
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

15/29 หมู่ที่ 2, ต.บางใบไม้, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี, จ.สุราษฎร์ธานี, 84000

Leave a Comment