บจ.บาราดา ช็อกโกแลต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บาราดา ช็อกโกแลต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009351
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

3 หมู่ที่ 7, ต.ราไวย์, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83130

Leave a Comment