บจ.วิลล่า เอ อาร์ แอล อี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วิลล่า เอ อาร์ แอล อี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565007855
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

20/110 หมู่ที่ 4, ต.ราไวย์, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.