หจ.ทรัพย์ทวีวิลเลจ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทรัพย์ทวีวิลเลจ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0843565001421
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

114/50 หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิชัย, ต.มะขามเตี้ย, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี, จ.สุราษฎร์ธานี, 84000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.