หจ.ทรัพย์อักษรทิพย์ธุรกิจ 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทรัพย์อักษรทิพย์ธุรกิจ 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0843565001367
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

111 ถนนดอนนก, ต.ตลาด, อ.เมืองสุราษฎร์ธานี, จ.สุราษฎร์ธานี, 84000

Leave a Comment