บจ.ภูเก็ต บิซิเนส แอนด์ ทัวร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ภูเก็ต บิซิเนส แอนด์ ทัวร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009025
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

138 ถนนพิศิษฐ์กรณีย์, ต.ป่าตอง, อ.กะทู้, จ.ภูเก็ต, 83150

Leave a Comment