บจ.กาเซล (ภูเก็ต) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กาเซล (ภูเก็ต) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008851
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

188/116 หมู่ที่ 5, ต.รัษฎา, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.