บจ.กรณ์เดมี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กรณ์เดมี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008622
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

21/14 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.