บจ.แซดแอนด์แซด ฮอลิเดย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แซดแอนด์แซด ฮอลิเดย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008738
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

2/88 หมู่ที่ 4, ต.ราไวย์, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83130

Leave a Comment