บจ.ธิวารี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ธิวารี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008681
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

5/1 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.