บจ.บลู กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บลู กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008592
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

74/31-32 ถนนนาใน, ต.ป่าตอง, อ.กะทู้, จ.ภูเก็ต, 83150

Leave a Comment