บจ.เฟิทสคลาส โกลบอล 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เฟิทสคลาส โกลบอล 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008118
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

50/5 หมู่ที่ 7, ต.ฉลอง, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.