บจ.อาร์เอสพี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อาร์เอสพี แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565008029
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

60/2 หมู่ที่ 1, ต.ราไวย์, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83130

Leave a Comment