บจ.พลัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พลัฏฐ์ คอนสตรัคชั่น 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001857
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

255 หมู่ที่ 13, ต.ควนกรด, อ.ทุ่งสง, จ.นครศรีธรรมราช, 80110

Leave a Comment