บจ.ไก่เกษตร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไก่เกษตร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001768
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

2/2 หมู่ที่ 3, ต.ขนอม, อ.ขนอม, จ.นครศรีธรรมราช, 80210

Leave a Comment