บจ.เอ เค เอส พลัส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ เค เอส พลัส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001601
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

41/3 หมู่ที่ 7, ต.ฉลอง, อ.สิชล, จ.นครศรีธรรมราช, 80120

Leave a Comment