หจ.ประจวบเซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ประจวบเซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001367
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

263 หมู่ที่ 1, ต.ท่าศาลา, อ.ท่าศาลา, จ.นครศรีธรรมราช, 80160

Leave a Comment