หจ.สตางค์ โลจิสติกส์ ขนส่ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สตางค์ โลจิสติกส์ ขนส่ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001227
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

39 หมู่ที่ 6, ต.กะหรอ, อ.นบพิตำ, จ.นครศรีธรรมราช, 80160

Leave a Comment