หจ.เอ็มพี.เอสที คอนสตรัคชั่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอ็มพี.เอสที คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001189
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

22 หมู่ที่ 6, ต.ดอนตะโก, อ.ท่าศาลา, จ.นครศรีธรรมราช, 80160

Leave a Comment