บจ.เพิ่มพูนทอง รีไซเคิล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เพิ่มพูนทอง รีไซเคิล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0755565000517
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

69/1 หมู่ที่ 4, ต.ท้ายหาด, อ.เมืองสมุทรสงคราม, จ.สมุทรสงคราม, 75000

Leave a Comment