บจ.รวมโชค สมัคคี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.รวมโชค สมัคคี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004326
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

118 หมู่ที่ 9, ต.ยกกระบัตร, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 74120

Leave a Comment