หจ.ขุนทองยานยนต์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ขุนทองยานยนต์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0753565000183
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

62/8 หมู่ที่ 4, ต.ท้ายหาด, อ.เมืองสมุทรสงคราม, จ.สมุทรสงคราม, 75000

Leave a Comment