บจ.พรรุ่งเรือง สโตร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พรรุ่งเรือง สโตร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004741
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

97 หมู่ที่ 1, ต.สวนส้ม, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 74120

Leave a Comment