บจ.เอส.วี.บรรจุภัณฑ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส.วี.บรรจุภัณฑ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004580
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

100/2 หมู่ที่ 1 ซอยคลองแค ถนนเศรษฐกิจ 1, ต.อ้อมน้อย, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74130

Leave a Comment