บจ.ทองดี บะหมี่เกี๊ยว จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทองดี บะหมี่เกี๊ยว จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004504
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

69/5 หมู่ที่ 3, ต.คอกกระบือ, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร, 74000

Leave a Comment