บจ.เอ เอ็ม ไอ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ เอ็ม ไอ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565004334
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

299/147 หมู่ที่ 1, ต.แคราย, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.